Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 20 czerwca 2016 r.
Autorzy:

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Rozróżnienie, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową, a kiedy z oddelegowaniem wciąż sprawia problemy pracodawcom. Właściwe zakwalifikowanie danego zdarzenia jest istotne, ponieważ ma wpływ na zakres świadczeń przysługujących pracownikom oraz na sposób liczenia składek - zwłaszcza przy oddelegowaniu za granicę.

Krok: podjęcie decyzji o wykonywaniu przez pracownika pracy za granicą

Sytuacje, gdy pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy określonym w umowie o pracę są bardzo często spotykane. W przypadku, gdy taka praca trwa przez dłuższy czas (w kraju lub za granicą) pojawia się wątpliwość, czy jest to podróż służbowa (delegacja) czy oddelegowanie. Przepisy prawa pracy nie definiują określenia „oddelegowanie”, jedynie określają, czym jest podróż służbowa. Prawidłowe rozróżnienie jest bardzo istotne ze względu na konsekwencje związane z zapłatą składek ZUS.

Krok: czy pracownik świadczy pracę w ramach podróży służbowej?

Podstawowym kryterium przy ocenianiu, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z podróżą służbową, czy z oddelegowaniem jest więc to, czy nastąpiła faktyczna zmiana miejsca pracy określonego w umowie o pracę. Jeżeli tak - to mamy do czynienia z oddelegowaniem, a jeżeli nie - to jest to podróż służbowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację