Skibińska Małgorzata, Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Autor:

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową

Rozróżnienie, kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową, a kiedy z oddelegowaniem wciąż sprawia problemy pracodawcom. Właściwe zakwalifikowanie danego zdarzenia jest istotne, ponieważ ma wpływ na zakres świadczeń przysługujących pracownikom oraz na sposób liczenia składek - zwłaszcza przy oddelegowaniu za granicę.

Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową pracodawca pracodawca konieczność zapewnienia świadczeń takich jak w kraju delegowania odprowadzenie składek ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku podróży służbowej ustalenie podstawy wymiaru składek w przypadku delegowania wypłata diet i innych należności podjęcie decyzji o wykonywaniu przez pracownika pracy za granicą wypłata świadczeń czy pracownik świadczy pracę w ramach podróży służbowej? pracownik świadczy pracę w ramach podróży służbowej odprowadzenie składek pracownik nie świadczy pracy w ramach podróży służbowej – delegowanie pracownikowi przysługują dieta i inne należności tak nie dieta podstawa wymiaru składek świadczenia podstawa wymiaru składek

Krok: podjęcie decyzji o wykonywaniu przez pracownika pracy za granicą

Sytuacje, gdy pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy poza miejscem pracy określonym w umowie o pracę są bardzo często spotykane. W przypadku, gdy taka praca trwa przez dłuższy czas (w kraju lub za granicą) pojawia się wątpliwość, czy jest to podróż służbowa (delegacja) czy oddelegowanie. Prawidłowe rozróżnienie tych dwóch sytuacji jest bardzo istotne ze względu na konsekwencje związane z zapłatą składek ZUS.

Krok: czy pracownik świadczy pracę w ramach podróży służbowej?

Podstawowym kryterium przy ocenianiu, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z podróżą służbową, czy z oddelegowaniem jest to, czy nastąpiła faktyczna zmiana miejsca pracy określonego w umowie o pracę. Jeżeli tak - to mamy do czynienia z oddelegowaniem, a jeżeli nie - to jest to podróż służbowa.