Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skutkuje koniecznością naliczania podatku od przychodów, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, forma ta jest opłacalna tam, gdzie koszty stanowią jak najmniejszy odsetek przychodów. Podatek w tej formie opłaca się od przychodów osiągniętych w danym miesiącu

Ustalanie podatku miesięcznego u podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym podatnik podatnik obliczenie podatku zaokrąglenie podatku do pełnego złotego obliczenie składki zdrowotnej odjęcie części składki zdrowotnej od podatku ustalenie podatku wystąpienie kwoty do zapłaty zapłata podatku uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej brak konieczności zapłaty podatku składki na ubezpieczenia społeczne podstawa opodatkowania po odliczeniu składek podstawa opodatkowania tak nie odliczane od dochodu nieodliczane od dochodu

Krok: uzyskanie przychodów z działalności gospodarczej

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawą opodatkowania jest przychód, bez możliwości pomniejszenia go o koszty uzyskania.

Krok: składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne mogą być odliczane od przychodu przed opodatkowaniem. W niektórych przypadkach przedsiębiorca może nie mieć obowiązku ich opłacania (np. gdy jest zatrudniony w ramach umowy o pracę i zarabia co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę) lub może odliczać je od przychodów z innych źródeł.