Krywan Tomasz, Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 20 sierpnia 2016 r.
Autorzy:

Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów

Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów

Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów

Procedura pozwala ustalić, czy miejsce świadczenia importu towarów znajduje się na terytorium kraju.

Ustalanie miejsca świadczenia importu towarów podatnik podatnik czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą wolnego obszaru celnego? czy towar został wprowadzony na terytorium UE przez terytorium Polski? miejsce świadczenia importu towarów znajduje się na terytorium kraju czy towar przestał podlegać tej procedurze na terytorium Polski? miejsce świadczenia importu towarów znajduje się poza terytorium kraju import towarów czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą uszlachetniania czynnego? czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych? czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą składowania celnego? czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed objęciem towarów jedną z procedur celnych? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: import towarów

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT w Polsce jest import towarów na terytorium kraju (a nie import towarów), zaś importem towarów jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej (a nie na terytorium kraju) (zob. art. 2 pkt 7 oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.t.u.). Powoduje to, że import towarów dzieli się na:

1) import towarów na terytorium kraju (podlegający opodatkowaniu VAT w Polsce),

2) import towarów poza terytorium kraju (niepodlegający opodatkowaniu VAT w Polsce, lecz w innym państwie członkowskim).

O tym, czy przywóz towaru spoza Unii Europejskiej stanowi import towarów na czy poza terytorium kraju, decydują przepisy art. 26a u.p.t.u., tj. przepisy o miejscu świadczenia przy imporcie towarów.

Krok: czy z momentem wprowadzenia na terytorium UE towar został objęty procedurą uszlachetniania czynnego?