Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2015 r.
Autorzy:

Usprawiedliwianie nieobecności na rozprawie

Usprawiedliwianie nieobecności na rozprawie

Usprawiedliwianie nieobecności na rozprawie

Krok: ustalenie osób podlegających zawiadomieniu lub wezwaniu na rozprawę

Jeżeli zachodzą podstawy do wyznaczenia terminu rozprawy (pierwszego albo kolejnego) sędzia, wyznaczywszy taki termin, ustala także listę osób, które należy wezwać na rozprawę lub które o jej terminie należy zawiadomić.

W przypadku konieczności przeprowadzenia posiedzenia organizacyjnego przed rozprawą zarządzenie o wyznaczaniu rozprawy ze wskazaniem stron i innych osób, które należy wezwać lub zawiadomić o rozprawie wydawane jest na tym posiedzeniu (art. 349 § 7 zd. II k.p.k.)

Krok: przygotowanie wezwań lub zawiadomień i wysłanie ich do uczestników postępowania

Po wydaniu zarządzenia, odpowiedni pracownicy sądu powinni przygotować, a następnie wysłać uczestnikom postępowania zawiadomienia lub wezwania.

Zobacz: Skierowanie sprawy na rozprawę główną.

Sposoby doręczania wezwań i zawiadomień w postępowaniu sądowym

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację