Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Procedura określa skutki uregulowania przez dłużnika zobowiązania, o którego wartość wcześniej dokonał zwiększeń w związku z jego nieuregulowaniem.

Krok: dłużnik dokonał zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania ,a następnie uregulował to zobowiązanie

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy zobowiązujące dłużników do dokonywania zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego (zob. również procedura Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań).

W razie uregulowania zobowiązania, którego takie zwiększenia dotyczyły, na dłużnikach ciążą określone przepisami obowiązki.

Krok: czy podatnik dokonał zwiększenia tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał?

Z punktu widzenia omawianego obowiązku podatnicy dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią podatnicy, którzy dokonali zwiększenia tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?