Krywan Tomasz, Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń

Procedura określa skutki uregulowania przez dłużnika zobowiązania, o którego wartość wcześniej dokonał zwiększeń w związku z jego nieuregulowaniem.

Uregulowanie zobowiązania, o którego wartość dłużnik dokonał zwiększeń podatnik podatnik podatnik dokonuje zmniejszenia tylko w ramach zeznania rocznego podatnik dokonuje zmniejszenia tylko w trakcie roku podatnik dokonuje zmniejszenia zarówno w trakcie roku, jak i w ramach zeznania rocznego dłużnik dokonał zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania ,a następnie uregulował to zobowiązanie czy podatnik dokonał zwiększenia tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał? czy podatnik dokonał zwiększenia tylko na etapie zeznania rocznego? tak nie tak nie

Krok: dłużnik dokonał zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania ,a następnie uregulował to zobowiązanie

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy zobowiązujące dłużników do dokonywania zwiększeń w związku z nieuregulowaniem zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego (zob. również procedura Obowiązek dokonywania zwiększeń przez dłużników w związku z nieregulowaniem zobowiązań).

W razie uregulowania zobowiązania, którego takie zwiększenia dotyczyły, na dłużnikach ciążą określone przepisami obowiązki.

Krok: czy podatnik dokonał zwiększenia tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał?

Z punktu widzenia omawianego obowiązku podatnicy dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią podatnicy, którzy dokonali zwiększenia tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał.