Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

Uregulowanie lub zbycie wierzytelności skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych

Procedura określa skutki uregulowania lub zbycia wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

Uregulowanie lub zbycie wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych podatnik podatnik podatnik obowiązany jest dokonać zwiększenia tylko w ramach zeznania rocznego podatnik obowiązany jest dokonać zwiększenia tylko w trakcie roku podatnik obowiązany jest dokonać zwiększeń zarówno w trakcie roku, jak i w ramach zeznania rocznego wierzytelność została uregulowana lub zbycia po skorzystaniu przez podatnika z ulgi na złe długi czy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał? czy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi tylko na etapie zeznania rocznego? tak nie tak nie

Krok: wierzytelność została uregulowana lub zbycia po skorzystaniu przez podatnika z ulgi na złe długi

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy określające tzw. ulgę na złe długi (zob. również procedura Ulga na złe długi w podatkach dochodowych).

W razie uregulowania lub zbycia wierzytelności, w stosunku do której podatnicy skorzystają z ulgi na złe długi, na podatnikach ciążą określone przepisami obowiązki.

Krok: czy podatnik skorzystał z ulgi na złe długi tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał?

Z punktu widzenia omawianego obowiązku podatnicy dzielą się na dwie grupy. Pierwszą z nich stanowią podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na złe długi tylko na etapie obliczania zaliczki lub ryczałtu za miesiąc lub kwartał.