Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 2 maja 2018 r.
Autor:

Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp

Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp

Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp

Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy w zakresie bhp SIP SIP wpis do księgi zaleceń i uwag uprawnienia w stosunku do pracowników wstrzymanie pracy urządzenia zalecenia usunięcia uchybień uprawnienia uprawnienia do wstępu, informacji, dokumentów informowanie o uchybieniach kompetencje SIP zadania SIP kontrola wypadki współdziałanie z PIP pracodawcy pracownicy wpis usunięcie wstrzymanie pracodawca pracodawca pracodawca

Krok: kompetencje SIP

Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, a mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Służba ta powinna reprezentować interesy i chronić wszystkich pracowników zakładu pracy. Aby mogła realizować wskazane zadania, społeczna inspekcja pracy została uprawniona do kontroli przestrzegania przepisów bhp w zakładzie pracy.

Krok: zadania SIP

Kompetencje społecznej inspekcji pracy nie ograniczają się jedynie do kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Inspektorzy mogą także uczestniczyć w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a nawet kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, np. z zakresu czasu pracy. Jeśli stwierdzą naruszenia, mogą wydać pracodawcy zalecenie ich usunięcia.