Musiał Krzysztof J., Uprawnienia i obowiązki urzędu w kontroli celno-skarbowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Uprawnienia i obowiązki urzędu w kontroli celno-skarbowej

Uprawnienia i obowiązki urzędu w kontroli celno-skarbowej

Uprawnienia i obowiązki urzędu w kontroli celno-skarbowej

Procedura ma na celu przedstawienie uprawnień i obowiązków urzędu w kontroli celno-skarbowej w toku kontroli celno-skarbowej.

Uprawnienia i obowiązki urzędu w kontroli celno-skarbowej organ administracji skarbowej organ administracji skarbowej udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i dokumentów zasady ogólne prawa podatkowego badanie towarów i pobieranie próbek obowiązki przesłuchania zakończenie kontroli żądanie wyjaśnień oględziny przestrzeganie ordynacji podatkowej eksperymenty w grach na automatach dane finansowe wszczęcie kontroli żądanie spisu z natury zabezpieczenie zobowiązania opinia biegłych kontrola przesyłek pocztowych uprawnienia nałożenie kary porządkowej dane o produkcji kontrolowanie przestrzegania prawa sporządzanie protokołów z czynności zgoda na przeszukanie lokalu mieszkalnego zamknięcia urzędowe ustalanie tożsamości osób pozostałe uprawnienia wynikające z o.p. prowadzenie akt kontroli wyroby akcyzowe wstęp na grunty i do pomieszczeń szacowanie wystąpienia nieprawidłowości zatwierdzenie przeszukania lokalu mieszkalnego brak terytorialności przedłużanie terminu zakończenia kontroli ponowienia kontroli zabezpieczanie dowodów wystąpienie do kontrahentów wszczęta kontrola celno-skarbowa przeszukania nałożenie kary za brak ujawnienia informacji i dokumentów zawieszenie kontroli wezwanie nieobecnego kontrolowanego żądanie współpracy, pomocy i informacji utrwalanie danych

Krok: wszczęta kontrola celno-skarbowa

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej oznacza konieczność przeprowadzenia wielu czynności procesowych, niezbędnych do jej realizacji.

Krok: nałożenie kary za brak ujawnienia informacji i dokumentów

Urząd kontroli celno-skarbowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10.000 zł na podmiot, który - pomimo prawidłowego wezwania - w wyznaczonym terminie nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, w tym danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, lub udzielił ich w niepełnym zakresie. Nałożenie kary następuje w drodze decyzji.