Musiał Krzysztof J., Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego w kontroli celno-skarbowej

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 2 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego w kontroli celno-skarbowej

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego w kontroli celno-skarbowej

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego w kontroli celno-skarbowej

Procedura ma na celu przedstawienie uprawnień i obowiązków kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego w kontroli celno-skarbowej kontrolowany kontrolowany obowiązki obowiązki dot. wyrobów akcyzowych ogólne obowiązki kontrolowanego ustanowienie pełnomocnika stawienie się na wszczęcie kontroli uczestnictwo w czynnościach kontrolnych opcja przeniesienia kontroli do urzędu kopie nagrań ponaglenie obowiązki dot. podatników podatku od kopalin wszczęta kontrola celno-skarbowa obowiązki dot. gier hazardowych uprawnienia zażalenie na postanowienie o udostępnieniu informacji i dokumentów korekta deklaracji kwestionowanie dowodów zebranych wadliwie

Krok: wszczęta kontrola celno-skarbowa

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej oznacza konieczność przeprowadzenia wielu czynności procesowych, niezbędnych do jej realizacji.

Krok: zażalenie na postanowienie o udostępnieniu informacji i dokumentów

Kontrolowanym oraz podmiotom gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o nieodpłatnym udostępnieniu organom Krajowej Administracji Skarbowej informacji i dokumentów, w tym danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.