Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej

Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpis do rejestru akcjonariuszy sąd rejestrowy sąd rejestrowy wpis zmiany do rejestru PSA akcjonariusze walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów PSA akcjonariusze walne zgromadzenie zarząd albo rada dyrektorów ziszczenie się przesłanki umorzenia przymusowego powzięcie decyzji o umorzeniu przymusowym akcji spłata akcjonariusza czy umowa spółki przewiduje przymusowe umorzenie akcji? brak możliwości umorzenia przymusowego czy umowa spółki określa przesłanki umorzenia? brak możliwości umorzenia przymusowego uchwała o umorzeniu przymusowym uchwała o zmianie umowy spółki złożenie wniosku o wpis do rejestru akcjonariuszy złożenie wniosku o wpis zmiany do rejestru KRS nie tak nie tak

Krok: powzięcie decyzji o umorzeniu przymusowym akcji

Umorzenie przymusowe akcji prostej spółki akcyjnej wymaga ziszczenia się kilku warunków, w tym istnienia stosownych zapisów w umowie spółki, powzięcia uchwały w przedmiocie umorzenia oraz spłaty akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu.

Krok: czy umowa spółki przewiduje przymusowe umorzenie akcji?

Podstawowym warunkiem umorzenia przymusowego akcji jest dopuszczenie takiej możliwości w treści umowy spółki.