Piaskowska Olga Maria, Umorzenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Umorzenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa strona strona śmierć dziecka sąd przewodniczący skład orzekający sąd przewodniczący skład orzekający otrzymanie powództwa w sprawie o ustalenie macierzyństwa zawieszenie postępowania umorzenie postępowania otrzymanie informacji o śmierci dziecka w toku postępowania czy dziecko pozostawiło po sobie zstępnych? tak nie

Krok: otrzymanie powództwa w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Powództwo o ustalenie macierzyństwa ma na celu obalenie domniemania wynikającego z aktu stanu cywilnego, że kobieta wpisana w nim jako matka dziecka - matką nie jest.

Zobacz także komentarze zamieszczone w schemacie:

Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie macierzyństwa

Krok: śmierć dziecka

Śmierć dziecka w toku postępowania o ustalenie macierzyństwa może powodować różne konsekwencje dla toczącego się procesu.