Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Umorzenie postępowania w sprawie o separację albo o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków sąd skład orzekający sąd skład orzekający otrzymanie informacji umorzenie postępowania rozpoznanie wniosku małżonkowie małżonkowie zgoda stron na orzeczenie / zniesienie separacji tok postępowania sytuacje możliwe do nastąpienia podtrzymanie zgody na treść złożonego wniosku cofnięcie zgody na orzeczenie / zniesienie separacji

Krok: zgoda stron na orzeczenie / zniesienie separacji

Separacja może zostać orzeczona zarówno na zgodny wniosek obojga małżonków (w postępowaniu nieprocesowym), jak i na wniosek jednego z nich (w postępowaniu procesowym). Natomiast zniesienie separacji możliwe jest jedynie na zgodny wniosek małżonków.

Patrz także schematy:

Postępowanie w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków

Postępowanie o zniesienie separacji na zgodny wniosek małżonków

Jeżeli jednak wniosek na orzeczenie/zniesienie separacji został złożony zgodnie przez oboje małżonków, wówczas zgoda małżonków powinna trwać przez cały okres postępowania.

Krok: sytuacje możliwe do nastąpienia

W toku postępowania, małżonkowie lub jeden z nich mogą dojść do wniosku, że nie zgadzają się już z treścią złożonego wniosku - zmieniają oni zdanie w przedmiocie przesłanek do orzeczenia separacji, czy jej zniesienia.