Hudzik Michał, Umorzenie postępowania przed rozprawą z uwagi na negatywną przesłankę procesową

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Umorzenie postępowania przed rozprawą z uwagi na negatywną przesłankę procesową

Umorzenie postępowania przed rozprawą z uwagi na negatywną przesłankę procesową

Umorzenie postępowania przed rozprawą z uwagi na negatywną przesłankę procesową

Umorzenie postępowania przed rozprawą z uwagi na negatywną przesłankę procesową strona strona otrzymanie odpisu postanowienia o umorzeniu odebranie zawiadomienia o posiedzeniu możliwość wzięcia udziału w posiedzeniu sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania wysłanie wniosku o umorzenie postępowania sąd prezes sądu skład orzekający sąd prezes sądu skład orzekający badanie wymogów formalnych wniosku możliwość umorzenia postępowania karnego z uwagi na negatywną przesłankę procesową otrzymanie wniosku o umorzenie postępowania skierowanie sprawy na posiedzenie nadanie sprawie dalszego biegu wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania czy zachodzą podstawy do umorzenia postępowania? tak nie

Krok: możliwość umorzenia postępowania karnego z uwagi na negatywną przesłankę procesową

Prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony sędzia - art. 93 §2 k.p.k.) musi zbadać, przed nadaniem aktowi oskarżenia dalszego biegu, czy w sprawie nie występuje negatywna przesłanka procesowa, określona w art. 17 §1 pkt 2–11 k.p.k., a jeżeli tak - to wówczas musi podjąć odpowiednie kroki.

Krok: sporządzenie wniosku o umorzenie postępowania

Wniosek o umorzenie postępowania karnego powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego (art. 119 § 1 k.p.k.). W jego treści powinno się wskazywać, która z negatywnych przesłanek procesowych określonych w art. 17 § 1 k.p.k. wystąpiła w sprawie (np. znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu, którego popełnienie zarzuca się oskarżonemu w akcie oskarżenia, czy przedawnienie).