Krywan Tomasz, Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu

Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu

Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu

Procedura pozwala ustalić, czy poniesione przez osobę fizyczną wydatki mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna – wydatki podlegające odliczeniu osoba fizyczna osoba fizyczna wydatki mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatki nie mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej osoba fizyczna poniosła wydatki czy są to wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wykonawczych? czy poniesione wydatki zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie? czy poniesione wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu o.p.? tak nie nie tak tak nie

Krok: osoba fizyczna poniosła wydatki

Z początkiem 2019 r. do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., wprowadzono tzw. ulgę termomodernizacyjną. W jej ramach podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo odliczać od podstawy obliczenia podatku dochodowego wydatki poniesione w roku podatkowym, które są związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Zasady korzystania z ulgi termomodernizacyjnej określa art. 26h u.p.d.o.f.

Krok: czy są to wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wykonawczych?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 273 ze zm.).