Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Ulga termomodernizacyjna – warunki

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Krok: podatnik chciałby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej

Z początkiem 2019 r. został dodany art. 26h ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f. Przepisy tego artykułu określają tzw. ulgę termomodernizacyjną.

Krok: czy podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego?

Z ulgi termomodernizacyjnej korzystać mogą osoby fizyczne opłacające podatek według skali podatkowej, w formie podatku liniowego oraz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (to ostatnie dzięki nadaniu nowego brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm. – dalej u.z.p.d.), które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zob. art. 26h ust. 1 u.p.d.o.f.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację