Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy:

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Procedura pozwala ustalić, czy podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych.

Krok: podatnik posiada wierzytelność o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta

Z dniem 1.01.2020 r. do przepisów ustaw o podatkach dochodowych zostały dodane przepisy określające tzw. ulgę na złe długi.

Są to przepisy art. 26i ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), art. 18f ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) oraz art. 11 ust. 4–19 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.).

Z ulgi tej mogą korzystać podatnicy posiadający wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.), które nie zostały uregulowane lub zbyte. Z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych podatnicy mogą korzystać dwukrotnie – najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, a później w ramach zeznania podatkowego.

Krok: czy wierzytelność została zaliczona do przychodów należnych?

Z ulgi na złe długi w podatku dochodowym można korzystać wyłącznie w stosunku do wierzytelności, które zostały zaliczone do przychodów należnych. W stosunku do wierzytelności, które do przychodów należnych nie zostały zaliczone, korzystanie z ulgi na złe długi w podatku dochodowym nie jest możliwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?