Ulga inwestycyjna w podatku rolnym - OpenLEX

Klimkiewicz-Deplano Katarzyna, Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Procedura przedstawia warunki skorzystania z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym organ wykonawczy organ wykonawczy przyznanie ulgi inwestycyjnej podatnik podatnik odliczenie ulgi inwestycyjnej brak możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej korzystanie z ulgi inwestycyjnej sprzedaż/ przejęcie obiektów wydatki na urządzenia wykorzystywanych do produkcji energii z naturalnych źródeł sfinansowanie wydatków ze środków publicznych wniosek podatnika o udzielenie ulgi inwestycyjnej poniesienie wydatku podatnik podatku rolnego wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich wydatki na deszczownię wydatki na urządzenia melioracyjne sprzedaż/ przejęcie obiektów korzystanie z ulgi inwestycyjnej brak prawa do ulgi prawo do ulgi tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: poniesienie wydatku

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) - dalej u.p.r., przewiduje w swoim brzmieniu kilka ulg podatkowych. Jedną z nich jest ulga inwestycyjna, która przysługuje w stosunku do pewnej grupy wydatków poniesionych przez podatnika podatku rolnego.

Krok: podatnik podatku rolnego

Z ulgi inwestycyjnej może skorzystać wyłącznie podatnik podatku rolnego.