Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c. - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 8 września 2016 r.
Autorzy:

Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c.

Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c.

Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c.

Udzielenie przez pracodawcę dłużnika oświadczenia przewidzianego w art. 882 k.p.c. pracodawca dłużnika pracodawca dłużnika możliwy sposób zachowania brak reakcji złożenie oświadczenia komornik sądowy komornik sądowy możliwy przebieg postępowania ukaranie pracodawcy grzywną nadanie sprawie dalszego biegu zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 882 § 1 k.p.c.

Krok: zobowiązanie do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 882 § 1 k.p.c.

Wzywając pracodawcę dłużnika do przekazywania zajętego wynagrodzenia (art. 881 § 3 k.p.c.), komornik sądowy jednocześnie zobowiązuje go do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 882 § 1 k.p.c.

Krok: złożenie oświadczenia

Pracodawca oświadczenie kieruje nie tylko do komornika sądowego, ale również do wierzyciela (art. 882 § 2 k.p.c.).

Przeszkodą do przekazania wynagrodzenia może być:

– rozwiązanie stosunku pracy z dłużnikiem,

– istnienie sporu co do wynagrodzenia lub jego wysokości; jeżeli spór jest przedmiotem postępowania sądowego, pracodawca powinien wskazać sąd, przed którym sprawa się toczy (art. 882 § 1 pkt 3 k.p.c.),

– zajęcie wynagrodzenia przez innego komornika sądowego,

– zajęcie wynagrodzenia przez administracyjny organ egzekucyjny.