Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2013 r.
Autorzy:

Udzielanie urlopu szkoleniowego

Udzielanie urlopu szkoleniowego

Udzielanie urlopu szkoleniowego

Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych - obowiązek ten nie jest jednak poparty żadną sankcją. Decydując się na określone świadczenia pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z dodatkowych obowiązków, jakie się z tym wiążą. Jednym z nich jest udzielenie urlopu szkoleniowego. Urlop szkoleniowy jest przeznaczony wyłącznie na przygotowanie się do egzaminów lub przygotowanie pracy dyplomowej (a nie na zajęcia). Oznacza to, że urlop ten może być udzielony przed egzaminem (obroną pracy dyplomowej), a później urlop ten staje się nienależny. Mimo braku stosownej regulacji należy uznać, iż urlop ten może być udzielony wyłącznie na wniosek pracownika. To pracownik powinien bowiem decydować o tym, czy potrzebuje i chce takiego urlopu. Niezłożenie wniosku przed dniem egzaminu lub obrony powoduje, iż pracownik traci więc prawo do urlopu szkoleniowego, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu. Jednak należy pamiętać, że:

1. Udzielanie urlopów szkoleniowych w każdym przypadku zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez pracowników może dezorganizować pracę przedsiębiorstwa.

2. Urlop szkoleniowy nie przysługuje po egzaminie.

3. Jeżeli nauka odbywa się bez inicjatywy i bez zgody pracodawcy pracownik może otrzymać wyłącznie urlop bezpłatny lub bezpłatne zwolnienie z całości lub części dnia pracy

Krok: skierowanie pracownika na szkolenie

Z myśl art. 1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Ważne!

Przepisy nie wymagają, aby wiedza i umiejętności były powiązane z wykonywaną lub planowaną pracą. Najlepiej jednak, jeżeli taki związek występuje.

Krok: otrzymanie wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego

Urlop szkoleniowy jest przeznaczony wyłącznie na przygotowanie się do egzaminów lub przygotowanie pracy dyplomowej (a nie na zajęcia). Oznacza to, że urlop ten może być udzielony przed egzaminem (obroną pracy dyplomowej), a później urlop ten staje się nienależny.

Ważne!

Urlop ten może być udzielony wyłącznie na wniosek pracownika.

To pracownik powinien bowiem decydować o tym, czy potrzebuje i chce takiego urlopu. Niezłożenie wniosku przed dniem egzaminu lub obrony powoduje, iż pracownik traci więc prawo do urlopu szkoleniowego, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?