Bielak Edyta, Udzielanie urlopu ojcowskiego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 17 czerwca 2013 r. do: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Udzielanie urlopu ojcowskiego

Udzielanie urlopu ojcowskiego

Udzielanie urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracownika - ojca, który jest albo naturalnym rodzicem dziecka, albo dziecko przysposobił. Warunkiem udzielenia urlopu jest wychowywanie dziecka. Nie ma znaczenia, czy pracownik-ojciec pozostaje w związku małżeńskim z matką dziecka. Urlopu tego pracownik nie może przekazać matce dziecka. Jeżeli pracownik - ojciec wychowujący dziecko nie skorzysta z tego uprawnienia do ukończenia przez dziecko 1 roku życia, urlop przepada.

pracodawca pracodawca wpływ wniosku o urlop ojcowski odmowa udzielenia urlopu udzielenie urlopu decyzja pracodawcy pracownik pracownik decyzja pracownika wniosek o udzielenie urlopu korzystanie z urlopu zakończenie urlopu powrót do pracy do 7 dni pozytywna negatywna 2 tyg

Krok: wniosek o udzielenie urlopu

Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika wychowującego dziecko. Wniosek powinien być złożony w terminie nie krótszym niż na 7 dni przez planowanym rozpoczęciem urlopu. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie.

Krok: wpływ wniosku o urlop ojcowski

Pracodawca powinien zweryfikować datę złożenia wniosku oraz wskazany termin rozpoczęcia urlopu ojcowskiego. Jeżeli pracownik złoży wniosek w terminie krótszym niż 7 dni niż wskazana data rozpoczęcia urlopu ojcowskiego, to pracodawca może udzielić urlopu po upływie 7 dni od złożenia wniosku.