Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii - OpenLEX

Skibińska Małgorzata, Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autor:

Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii

Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii

Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do udzielania urlopów wypoczynkowych swoim podwładnym w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku kalendarzowym, wówczas urlop staje się urlopem zaległym, którego sposób udzielania w okresie stanu epidemii został zmodyfikowany

Udzielanie urlopów wypoczynkowych w okresie stanu epidemii Pracodawca Pracodawca Czy pracownik wykorzystuje urlop bieżący? Urlop zaległy w okresie epidemii Urlop bieżący Urlop zaległy Czy jest to urlop zaległy w okresie epidemii? Udzielenie urlopu pracownikowi Urlop zaległy na podstawie k.p. Prawo pracownika do urlopu Czy jest tworzony plan urlopów? Jest tworzony plan urlopów Brak planu urlopów Wniosek pracownika o udzielenie urlopu Tak Nie Tak Nie Tak Nie

Krok: Prawo pracownika do urlopu

Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwalnego urlopu, którego nie może w żaden sposób się zrzec.

Krok: Czy jest tworzony plan urlopów?

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem. Ustalając termin wykorzystania urlopu w tym trybie pracodawca, analogicznie jak w przypadku ustalania planu urlopów, obowiązany jest wziąć pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.