Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego - OpenLEX

Bielak Edyta, Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 17 czerwca 2013 r. do: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyński ma charakter fakultatywny. Prawo do niego ma zarówno matka, jak i ojciec wychowujący dziecko. Nie mogą jednak korzystać z niego jednocześnie. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje w wymiarze do 6 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka) i do 8 tygodni (przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka w czasie jednego porodu).

Udzielanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca pracodawca poinformowanie pracodawcy wpływ wniosku decyzja pracodawcy udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego odrzucenie wniosku uwzględnienie wniosku decyzja pracodawcy pracownik pracownik wniosek o urlop rodzicielski powrót do pracy rezygnacja z urlopu zakończenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego rozpoczęcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego co może zrobić pracownik? wykorzystuje dodatkowy urlop macierzyński w całości wniosek o dodatkowy urlop macierzyński co może zrobić pracownik? wykonywać pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy rozpoczęcie pracy w obniżonym wymiarze wniosek o podjęcie pracy wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu 6 tyg. pozytywna negatywna 14 dni

Krok: wniosek o dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany pracownicy na jej pisemny wniosek. Pracownica może złożyć wniosek w dwóch terminach:

– nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu lub

– do 14 dni po porodzie na podstawie art. 1791 k.p.

Urlop ten musi być wykorzystany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego.

Prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma również pracownik - ojciec wychowujący dziecko. Jeżeli pracownica nie korzysta lub zrezygnowała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo wykorzystała tylko jedną jego część, pracownik może złożyć pisemny wniosek o udzielenie mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w całości lub w części Wniosek powinien złożyć do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo z części takiego urlopu.

Ważne!

Jeżeli oboje rodzice są zatrudnieni, w tym samym czasie z urlopu może korzystać tylko jedno z nich.

Krok: wpływ wniosku

We wniosku należy określić czas trwania urlopu - może to być tydzień lub jego wielokrotność. We wniosku określa się termin zakończenia przez pracownicę urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy drugiej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego - termin zakończenia pierwszej części urlopu.