Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - OpenLEX

Kidyba Andrzej, Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 5 października 2021 r.
Autorzy:

Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Udział w zgromadzeniu prostej spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej PSA zarząd, rada dyrektorów akcjonariusze PSA zarząd, rada dyrektorów akcjonariusze sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia dołączenie uchwał do księgi protokołów zwołanie walnego zgromadzenia czy zawiadomienie zawiera opis sposobu uczestnictwa w zgromadzeniu? czy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? czy regulamin walnego zgromadzenia zawiera zasady dotyczące sposobu uczestnictwa w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? czy umowa spółki wskazuje środki komunikacji elektronicznej umożliwiające głosowanie nad uchwałami? czy akcjonariusze wyrazili zgodę na głosowanie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej? głosowanie nad uchwałami przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej brak możliwości użycia środków komunikacji elektronicznej przeprowadzenie walnego zgromadzenia tak nie tak nie nie tak nie tak nie tak

Krok: zwołanie walnego zgromadzenia

O możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, decyduje podmiot zwołujący zgromadzenie. Skorzystanie z tego trybu zależne jest jednak od spełnienia dodatkowych warunków. Walne zgromadzenie zwołuje się pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany do rejestru akcjonariuszy, na adres do doręczeń elektronicznych lub za pomocą listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wysyła się co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia.

Krok: czy zawiadomienie zawiera opis sposobu uczestnictwa w zgromadzeniu?

Jeżeli przewiduje się możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiadomienie o walnym zgromadzeniu powinno zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.