Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 24 czerwca 2020 r.
Autorzy:

Udział oskarżonego w rozprawie głównej

Udział oskarżonego w rozprawie głównej

Udział oskarżonego w rozprawie głównej

Krok: zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej

Z chwilą uznania, że sprawa może być rozpoznana na rozprawie głównej, prezes sądu (przewodniczący wydziału, upoważniony sędzia - art. 93 § 2 k.p.k.), wydaje zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym m.in. nakazuje wezwać lub zawiadomić oskarżonego.

Krok: czy obecność oskarżonego na rozprawie jest obligatoryjna?

Obecność oskarżonego na rozprawie co do zasady nie jest obowiązkowa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przewodniczący lub sąd uznają obecność oskarżonego za obowiązkową (art. 374 § 1a k.p.k.). Obowiązkowy jest także udział oskarżonego w pierwszych czynnościach rozprawy, tj. przedstawieniu zarzutów oskarżenia oraz przesłuchania oskarżonego, jeśli zarzucono mu popełnienie zbrodni (art. 374 § 1a k.p.k.).