Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.
Autorzy:

Udział ławników sądu powszechnego w postępowaniu prowadzonym przez sąd wojskowy

Udział ławników sądu powszechnego w postępowaniu prowadzonym przez sąd wojskowy

Udział ławników sądu powszechnego w postępowaniu prowadzonym przez sąd wojskowy

W sprawach o zbrodnie oskarżony, a także pokrzywdzony, który nie jest żołnierzem, mogą wnosić o wyznaczenie do składu orzekającego ławników sądu powszechnego. Prokurator wojskowy jest zobowiązany pouczyć ich o tym prawie jednocześnie z zawiadomieniem o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu.

Od 4 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 657 § 4 k.p.k. ilekroć kodeks postępowania karnego mówi o prokuratorze wojskowym, należy przez to rozumieć prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury wykonującego czynności w komórce organizacyjnej do spraw wojskowych.

Krok: zamknięcie śledztwa

Po przeprowadzeniu wszystkich czynności postępowania przygotowawczego

prokurator wojskowy wydaje postanowienie o zamknięciu śledztwa i kieruje do sądu wojskowego akt oskarżenia.

Krok: skierowanie aktu oskarżenia

Prokurator wojskowy wydaje postanowienie o zamknięciu śledztwa. Następnie sporządza akt oskarżenia w terminie określonym w art. 331 k.p.k., po czym przesyła akta do sądu wojskowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację