Piaskowska Olga Maria, Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 144(1) k.r.o.)

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2017 r.
Autorzy:

Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 144(1) k.r.o.)

Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 144(1) k.r.o.)

Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 1441 k.r.o.)

Krok: istnienie obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, który obciąża osoby wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w kolejności w nim wskazanej.

Patrz schemat: Ustalenie kolejności obowiązku alimentacyjnego

Na temat postępowania w zakresie obowiązku alimentacyjnego obciążającego poszczególnych zobowiązanych do alimentacji patrz przebieg procedury oraz komentarze zamieszczone w schematach:

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci

Ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców

Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego (art. 144(1) k.r.o.) zobowiązany zobowiązany brak możliwości uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 1441 k.r.o. możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego na podstawie art. 1441 k.r.o. doręczenie powództwa czy żądanie uprawnionego jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? uprawniony uprawniony istnienie obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego czy obowiązek alimentacyjny jest wykonywany? brak czynności możliwość wytoczenia powództwa tak nie nie tak

Krok: czy obowiązek alimentacyjny jest wykonywany?

Osoba zobowiązana do wykonywania obowiązku alimentacyjnego powinna go wypełniać bez konieczności interwencji sądu. Dopiero wówczas, gdy obowiązek alimentacyjny nie jest spełniany dobrowolnie, istnieje możliwość jego dochodzenia na drodze postępowania sądowego.

Patrz schematy:

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci

Ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rodzeństwem

Postępowanie w sprawie o ustalenie obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców