Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku

Krok: złożenie oświadczenia spadkowego

Na ten temat patrz przebieg procedury i komentarze zamieszczone w schemacie:

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie ustawowe).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem (dziedziczenie testamentowe).

Złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed sądem.

Krok: czy spadkobierca chce uchylić się od skutków złożonego oświadczenia?

W myśl art. 1019 k.c. jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu (art. 1019 § 2 k.c.).

Uchylenie się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku sąd skład orzekający sąd skład orzekający wydanie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia przeprowadzenie rozprawy wyznaczenie rozprawy zawiadomienie o terminie rozprawy spadkobierca spadkobierca uchylenie się od złożonego oświadczenia i złożenie oświadczenia spadkowego stawiennictwo na rozprawie złożenie wniosku o przyjęcie oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia złożenie oświadczenia spadkowego czy spadkobierca chce uchylić się od skutków złożonego oświadczenia? brak czynności nie tak