Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.) - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria, Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.)

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
Autorzy:

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.)

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.)

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka (art. 133 § 3 k.r.o.)

Uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka pełnoletniego (art. 133 § 3 k.r.o.) rodzice rodzice brak możliwości uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 133 § 3 k.r.o. czy spełnienie świadczenia spowoduje nadmierny uszczerbek lub dziecko nie dokłada starań? zasadność wykonywania obowiązku alimentacyjnego czy dziecko jest pełnoletnie? możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 133 § 3 k.r.o. dziecko dziecko dochodzenie świadczenia alimentacyjnego istnienie obowiązku alimentacyjnego między rodzicami a dziećmi czy rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny? brak potrzeby egzekwowania obowiązku alimentacyjnego potrzeba dochodzenia spełniania obowiązku alimentacyjnego nie tak nie tak tak nie

Krok: istnienie obowiązku alimentacyjnego między rodzicami a dziećmi

Patrz schemat:

Ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka.

Krok: czy rodzice wykonują obowiązek alimentacyjny?

Istniejący obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka powinien być przez zobowiązanych do alimentacji (rodziców) wypełniany.