Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu - OpenLEX

Wiśniewski Paweł, Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 7 listopada 2019 r.
Autorzy:

Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu

Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu

Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu

Uchylenie nakazu zapłaty z urzędu sąd skład orzekający przewodniczący sąd skład orzekający przewodniczący uchylenie nakazu zapłaty stwierdzenie, że pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu do jego reprezentowania czy stwierdzone braki dają się usunąć? usuwanie stwierdzonych braków w wyznaczonym przez sąd terminie ponowne wysłanie pozwanemu wydanego nakazu zapłaty po upływie wyznaczonego terminu czy braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie? tak nie tak nie

Krok: stwierdzenie, że pozwany nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu do jego reprezentowania

Przepis art. 4802 § 5 k.p.c. dotyczy zarówno nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu nakazowym, jak i nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Krok: czy stwierdzone braki dają się usunąć?