Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2019 r.
Autorzy:

Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT

Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT

Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT

Niemal każda praca wymaga stosowania określonego stroju. Niekiedy używanie określonego stroju jest wymagane prawem, innym razem obowiązek ubrania się w dany sposób wynika z regulacji wewnętrznych. W każdym przypadku podstawowym zagadnieniem jest podatkowe rozliczenie takiego świadczenia.

Ubranie dla pracownika - opodatkowanie PIT płatnik płatnik (!) spełnione  warunki do  zwolnienia brak obowiązku pobrania podatku obowiązek pobrania podatku rodzaj stroju zapewnienie ubrania pracowniczego odzież ochronna (BHP) mundur odzież pozostała zwolnienie podatkowe tak nie

Krok: zapewnienie ubrania pracowniczego

W praktyce wszystko, co pracownik otrzyma od swojego pracodawcy w związku ze stosunkiem pracy, stanowi jego przychód.

Krok: rodzaj stroju

W zależności od rodzaju stroju zapewnionego pracownikowi, inaczej kształtują się skutki podatkowe.