Ziółkowski Paweł, Tworzenie regulaminu ZFŚS

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 27 sierpnia 2013 r.
Autorzy:

Tworzenie regulaminu ZFŚS

Tworzenie regulaminu ZFŚS

Tworzenie regulaminu ZFŚS

Finansowanie działalności socjalnej, to główny cel tworzenia ZFŚS. Tym samym to, czy dane świadczenie będzie się mieścić w definicji tego świadczenia ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu ZFŚS.

O czym warto pamiętać tworząc regulamin:

1. Świadczenia niemieszczące się w definicji działalności socjalnej nie powinny być finansowane ze środków ZFŚS.

2. Poszczególne świadczenia i zasady ich otrzymywania określa regulamin ZFŚS.

3. Wypoczynek sfinansowany ze środków ZFŚS może mieć miejsce w kraju i za granicą.

Tworzenie regulaminu ZFŚS pracodawca pracodawca pomoc materialna zrealizowanie celu tworzenia ZFŚS opracowanie wersji regulaminu i przekazanie do konsultacji konsultacje społeczne ogłoszenie regulaminu ZFŚS przygotowanie regulaminu decyzja o tworzeniu regulaminu ZFŚS określenie rodzaju świadczeń wypoczynek i działalność sportowo-rekreacyjna działalność kulturalno-oświatowa opieka nad dziećmi

Krok: decyzja o tworzeniu regulaminu ZFŚS

Chcąc prowadzić ZFŚS należy stworzyć jego regulamin. Tworzy się go w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a gdy u pracodawcy nie ma organizacji związkowych - z przedstawicielem załogi.

Krok: określenie rodzaju świadczeń

Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. w regulaminie ZFŚS należy określić przede wszystkim zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z omawianego funduszu oraz zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.