Skibińska Małgorzata, Tryb udzielania urlopu rodzicielskiego od 26 kwietnia 2023 r.

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 26 kwietnia 2023 r.
Autor:

Tryb udzielania urlopu rodzicielskiego od 26 kwietnia 2023 r.

Tryb udzielania urlopu rodzicielskiego od 26 kwietnia 2023 r.

Tryb udzielania urlopu rodzicielskiego od 26 kwietnia 2023 r.

Z dniem 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie zmiany prawa pracy w zakresie urlopów rodzicielskich. Zmianom uległy zasady udzielania urlopu. Przewidziano również dodatkową 9-tygodniową część urlopu rodzicielskiego na wyłączność dla drugiego rodzica.

Tryb udzielania urlopu rodzicielskiego od 26 kwietnia 2023 r. Rodzic dziecka Rodzic dziecka Rozpoczęcie korzystania z urlopu Wymiar urlopu rodzicielskiego Urlop dla pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie Zlożenie wniosku o urlop rodzicielski Forma złożenia wniosku Sposób wykorzystywania urlopu

Krok: Wymiar urlopu rodzicielskiego

Pracownicy, będący rodzicami mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:

– 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka);

– 43 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (lub przyjęcia na wychowanie jednorazowo więcej niż jednego dziecka).

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego wynika z wprowadzenia do przepisów dodatkowej, 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego na wyłączność dla drugiego rodzica. Oznacza to, że jeden z rodziców może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w maksymalnym wymiarze 32 tygodni lub 34 tygodni, a pozostałe 9 tygodni zostaje do wykorzystania dla drugiego rodzica.

W przypadku pracowników będących rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, jeden rodzic będzie mógł wykorzystać 56 tygodni lub 58 tygodni.

Urlop 9-tygodniowy będzie mógł być wykorzystany przez drugiego rodzica.

Krok: Urlop dla pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie

Prawo do innego, dłuższego wymiaru urlopu posiadają pracownicy będący rodzicami dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Osoby wychowujące takie dzieci mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki w wymiarze:

* do 65 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka),

* 67 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (lub przyjęcia na wychowanie jednorazowo więcej niż jednego dziecka).