Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Tryb płatności podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności przedmiotu opodatkowania

Tryb płatności podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności przedmiotu opodatkowania

Tryb płatności podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności przedmiotu opodatkowania

Procedura przedstawia tryb płatności podatku od nieruchomości w sytuacji, gdy przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność kilku podmiotów.

Krok: przedmiot opodatkowania stanowiący współwłasność kilku podmiotów

Jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność kilku podmiotów, o trybie płatności decyduje to, czy współwłaściciele są osobami fizycznymi, czy też osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej. Dla każdej z tych kategorii podatników ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) - dalej u.p.o.l., przewiduje odrębny tryb płatności.

Krok: osoby fizyczne

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, ustawodawca zdecydował się na decyzyjny tryb wymiaru podatku. Oznacza to, że organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie podatkowe i doręczyć podatnikom decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację