Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Transakcje kontrolowane wyłączone z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych

Procedura pozwala ustalić, czy dana transakcja kontrolowana jest wyłączona z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Krok: dokonana została transakcja kontrolowana

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych ciąży przede wszystkim na podmiotach powiązanych, dokonujących określonych przepisami transakcji kontrolowanych (zob. procedura: Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych).

Do niektórych transakcji kontrolowanych obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma jednak zastosowania. Transakcje te wymieniają przepisy art. 11n ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 23z ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy transakcja jest zawierana wyłącznie przez polskie podmioty, które nie korzystają z określonych przepisami zwolnień ani nie poniosły straty podatkowej?

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 u.p.d.o.p. (dotyczy tylko podatników podatku dochodowego od osób prawnych);

2) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a u.p.d.o.p. lub art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b u.p.d.o.f.;

3) nie poniósł straty podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację