Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego

Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego

Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ustawodawca zapewnił sobie nowe narzędzie ułatwiające mu przeprowadzanie kontroli podatkowych i czynności sprawdzających w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Niestety jego wprowadzenie wywołało znaczne zamieszanie związane z terminami wejścia w życie nowych obowiązków. Niniejsza procedura porządkuje kwestie terminów związanych z JPK.

Terminy wejścia w życie obowiązków dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego podmiot prowadzący księgi podatkowe podmiot prowadzący księgi podatkowe suma bilansowa do 43 mln euro brak obowiązku 1.07.2020 r. duży podmiot (!) średni podmiot (!) mały podmiot (!) mikropodmiot obroty do 10 mln euro obroty do 50 mln euro suma bilansowa do 2 mln euro suma bilansowa do 10 mln euro (!) 1.07.2016 r. (!) 1.01.2017 r. (!) 1.01.2018 r. prowadzenie ksiąg podatkowych (!) 1.07.2018 r. sposób prowadzenia księgi (!) ustalenie  wielkości podmiotu (!) wielkość  zatrudnienia obroty do 2 mln euro wprowadzenie obowiązku elektronicznego prowadzenia ksiąg nie tak kontrola VAT kontrola VAT kontrola VAT kontrola VAT nie tak nie tak nie tak nie tak nowy JPK VAT nowy JPK VAT nowy JPK VAT przy użyciu programu komputerowego w inny sposób poniżej 10 osób poniżej 50 osób poniżej 250 osób co najmniej 250 osób nie tak kontrola VAT

Krok: prowadzenie ksiąg podatkowych

Na użytek ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2651 ze późn. zm.) – dalej o.p., przez księgi podatkowe rozumie się księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci.

Krok: sposób prowadzenia księgi

Jednolity Plik Kontrolny muszą stosować podmioty (podatnicy, płatnicy i inkasenci), którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Przepisy nie precyzują przy tym, co należy rozumieć przez program komputerowy. Zgodnie z definicją słownikową program komputerowy to sekwencja symboli opisująca realizowanie obliczeń zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Oczywistym jest zatem, że JPK dotyczy podmiotów korzystających ze specjalistycznego oprogramowania księgowego. Pewne wątpliwości można mieć natomiast w przypadku w przypadku ksiąg prowadzonych w arkuszu kalkulacyjnym (np. excel). Z jednej strony arkusz jest programem. Z drugiej – brak jest w tym wypadku automatyzmu działania właściwego dla programów księgowych – sposób wypełniania jest bardziej zbliżony do ręcznego wypełniania. Trzeba jednak pamiętać, że arkusz jest programem, a tym samym organy mogą domagać się JPK.