Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Terminy do przedstawienia dowodów

Terminy do przedstawienia dowodów

Terminy do przedstawienia dowodów

Procedura ma na celu przedstawienie okoliczności, które prowadzą do wyznaczenia stronie terminu na przedstawienie dowodu.

Krok: zaistnienie potrzeby dowodowej

Organ podatkowy może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodu w sprawie, jeśli ma wiedzę, że strona jest w jego posiadaniu. W toku postępowania podatkowego sensu largo (a więc przede wszystkim w trakcie kontroli podatkowej) organ podatkowy zobowiązany jest do ustalenia stanu faktycznego, czego elementem jest zebranie określonych dowodów w sprawie.

Krok: sposób pozyskania wiedzy o istnieniu dowodu

Organ podatkowy pozyskuje wiedzę o potencjalnych dowodach z:

1) wyjaśnień strony złożonych w toku czynności,

2) zastrzeżeń do protokołu badania ksiąg lub protokołu kontroli podatkowej,

3) odwołania od decyzji lub środka rektyfikacyjnego,

4) z innych źródeł i informacji pozyskanych przez organ podatkowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?