Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 18 kwietnia 2020 r.
Autor:

Szkolenie bhp w formie e-learningu

Szkolenie bhp w formie e-learningu

Szkolenie bhp w formie e-learningu

Samokształcenie kierowane, w tym e-learning, to formy umożliwiające uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Krok: obligatoryjne szkolenia bhp

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenie wstępne) oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie (szkolenie okresowe).

Ważne!

W okresie epidemii związanej z COVID-19, w obszarze szkoleń okresowych, zastosowanie znajduje art. 12e ust. 2 u.s.r.c., zgodnie z którym w przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przypada w:

1) okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub

2) w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

- termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

Krok: rodzaj szkolenia

W formie samokształcenia kierowanego (e-learningu) może być przeprowadzane szkolenie okresowe. Zgodnie z przepisami szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Samokształcenie kierowane jest to forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.