Ambroziewicz Maciej, Szczepienia ochronne pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Szczepienia ochronne pracowników

Szczepienia ochronne pracowników

Szczepienia ochronne pracowników

Do obowiązków pracodawcy (lub zlecającego pracę) zatrudniającego pracowników (lub osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy) narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych należy zapewnienie tym pracownikom ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Oprócz zapewnienia środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, pracodawca ma obowiązek zapewnić, na swój koszt, przeprowadzenie zalecanych szczepień ochronnych.

Jednak pracownik nie musi wyrazić zgody na poddanie się takim szczepieniom, jednakże w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną, będzie się musiał liczyć z pozbawieniem go świadczeń odszkodowawczych w związku z wcześniejszą odmową.

Szczepienia ochronne pracowników pracownik pracownik czy pracownik zgadza się na szczepienie? wyrażenie zgody na poddanie się szczepieniom złożenie oświadczenia o odmowie szczepienia powzięcie informacji o możliwości szczepienia pracodawca pracodawca przyjęcie oświadczenia pracownika przechowywanie oświadczenia pracownika przechowywanie dokumentacji potwierdzających zapewnienie szczepień zorganizowanie szczepień ochronnych zidentyfikowanie biologicznych czynników chorobotwórczych na stanowisku pracy czy występują zalecane szczepienia ochronne? zapewnienie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej poinformowanie pracownika o możliwości szczepienia nie tak nie tak

Krok: zidentyfikowanie biologicznych czynników chorobotwórczych na stanowisku pracy

Do podstawowych obowiązków pracodawcy, zgodnie z art. 226 pkt 1 k.p., należy identyfikacja zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ocenianie i dokumentowanie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, a także stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 r.s.c.b., przed wyborem środka zapobiegawczego pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności informację na temat potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego szkodliwego czynnika biologicznego, choroby, która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy, a także stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą.

Krok: czy występują zalecane szczepienia ochronne?

W myśl § 16 ust. 1 r.s.c.b., w przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego czynnika biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić zalecane szczepienia ochronne, na zasadach określonych w przepisach u.z.z.c.l.

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych został określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40).