Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów - OpenLEX

Krywan Tomasz, Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2021 r.
Autorzy:

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów

Procedura pozwala ustalić, czy może zostać zastosowana szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów.

Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów podmiot podmiot czy podmiot zgłaszający towary organom celnym jest podmiot jest operatorem pocztowym? VAT z tytułu importu towarów może zostać rozliczony w ramach szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów czy podmiot zgłaszający towary organom celnym posiada tytuł upoważnionego przedsiębiorcy? nie ma możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu towarów w ramach szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów ma miejsce import towarów na terytorium kraju czy importowane towary są przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych? czy importowane towary są umieszczone w przesyłce o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro? czy przedmiotem importu są towary podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? czy ma zastosowanie procedura IOSS? tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak tak nie

Krok: ma miejsce import towarów na terytorium kraju

Dodanymi z dniem 1.07.2021 r. przepisami art. 138i i 138j ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., określona jest szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów. Procedura ta może zostać zastosowana, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki.

Krok: czy importowane towary są przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych?

Pierwszym warunkiem stosowania szczególnej procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów jest, aby importowane towary były przedmiotem sprzedaży na odległość towarów importowanych. Pojęcie sprzedaży na odległość towarów importowanych definiuje art. 2 pkt 22b u.p.t.u. Więcej na ten temat – zob. procedura Sprzedaż na odległość towarów importowanych – pojęcie.