Ziółkowski Paweł, Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 maja 2013 r.
Autorzy:

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników

Kapitał ludzki, to podstawa funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Tym samym opłaca się inwestować w pracowników, tym bardziej, że pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Na dodatek preferencje podatkowo ubezpieczeniowe powodują, że jest wyjątkowo opłacalne dla obu stron. Pracodawca może przyznać pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe dodatkowo inne świadczenia, np. dłuższy urlop szkoleniowy, pokrycie w całości lub części kosztów nauki, zakwaterowania, przejazdu. Ich przyznanie pracodawca może uwarunkować spełnieniem przez pracownika określonych warunków, np. bardzo dobrych wyników w nauce, przedstawieniem odpowiednich zaświadczeń potwierdzających ukończenie kolejnych etapów nauki. Świadczenia dodatkowe mogą być przyznane również już po ukończeniu przez pracownika podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie dodatkowe świadczenia charakteryzują się tym, że:

1. Świadczenia dodatkowe zależą od woli pracodawcy.

2. Pracodawca może dowolnie kształtować katalog świadczeń dodatkowych, ich wysokość i zasady ich uzyskiwania.

3. Świadczenia dodatkowe korzystają ze zwolnienia od podatku i składek ZUS.

Świadczenia dodatkowe z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników pracodawca pracodawca świadczenia obowiązkowe wypłata świadczeń brak świadczeń dodatkowych przyznanie świadczeń czy skierowanie odbyło się z inicjatywy pracodawcy? ustalenie katalogu świadczeń czy pracodawca udziela świadczeń dobrowolnych? świadczenia dobrowolne podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauka z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy nauka bez inicjatywy i bez zgody pracodawcy tak nie nie tak

Krok: podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Z myśl art. 1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Ważne!

Przepisy nie wymagają, aby wiedza i umiejętności były powiązane z wykonywaną lub planowaną pracą. Najlepiej jednak, jeżeli taki związek występuje.

Krok: czy skierowanie odbyło się z inicjatywy pracodawcy?

Jeżeli podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się z inicjatywy pracodawcy, tzn. to pracodawca kieruje pracownika na określone szkolenie, kurs zawodowy, studia, to może sfinansować koszty nauki, przejazdu, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych bezpośrednio przez zakład pracy.