Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT

Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT

Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT

Z zatrudnieniem pracowników (i nie tylko pracowników) wiąże się szereg obowiązków. Jednym z nich jest zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten może skutkować koniecznością wypłaty różnego rodzaju świadczeń. Świadczenia te są, co do zasady, wolne od podatku, ale niedopełnienie pewnych warunków może skutkować koniecznością naliczenia podatku.

Świadczenia BHP - opodatkowanie PIT płatnik płatnik wypłata świadczeń istnienie podstawy prawnej umiar w ustalaniu wysokości (!) zwolnienie  podatkowe podstawa wykonywania pracy powierzenie wykonywania pracy stosunek pracy inne podstawy prawne obowiązki pracownika obowiązki osób niebędących pracownikami

Krok: powierzenie wykonywania pracy

Praca może być powierzona do wykonania na kilka różnych sposobów - najczęściej dzieje się to przez zawarcie umowy o pracę.

Krok: podstawa wykonywania pracy

W zależności od tego, czy praca jest świadczona w ramach stosunku pracy, czy też na innej podstawie, inaczej kształtują się obowiązki BHP.