Stwierdzenie nieważności decyzji - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Stwierdzenie nieważności decyzji

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2012 r.
Autorzy:

Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji

Stwierdzenie nieważności decyzji

Procedura ma na celu przedstawienie przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oraz poszczególnych etapów tego trybu nadzwyczajnego.

Stwierdzenie nieważności decyzji organ podatkowy organ podatkowy wykonanie decyzji zagrożone karą odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Minister Finansów organ wyższego stopnia uchylenie w całości lub w części dotychczasowej decyzji rozstrzygniecie sprawy inną decyzją ostateczną trwałej niewykonalności decyzji otrzymanie wniosku z urzędu wady kwalifikowane decyzji brak podstawy prawnej analiza przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji MF, DIS, DIC, SKO odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej ze względu na przedawnienie właściwy organ brak stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną nieważność decyzji z mocy prawa na wniosek zaistnienie przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji sposób wznowienia postępowania naruszenie przepisów o właściwości rażące naruszenie prawa formalne badanie wniosku

Krok: zaistnienie przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji

Co do zasady, decyzje ostateczne mają za zadanie wprowadzić pewność i trwałość rozstrzygnięć w sprawach podatkowych, co wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Jednakże w pewnych sytuacjach należy wyeliminować z obrotu prawnego decyzje, jeżeli były one dotknięte wadą kwalifikowaną.

Omawianej tematyki dotyczą następujące procedury:

– Zasada trwałości decyzji ostatecznych,

– Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji ostatecznych.

Krok: wady kwalifikowane decyzji

Do kwalifikowanych wad decyzji zalicza się:

1) naruszenie przepisów o właściwości,

2) brak podstawy prawnej,

3) rażące naruszenie prawa,

4) rozstrzygniecie sprawy inną decyzją ostateczną,

5) skierowanie do osoby niebędącej stroną,

6) trwałej jej niewykonalności,

7) nieważność z mocy prawa,

8) jej wykonanie zagrożone karą.