Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autor:

Stosowanie zakazów w stosunku do pokrzywdzonego członka personelu medycznego

Stosowanie zakazów w stosunku do pokrzywdzonego członka personelu medycznego

Stosowanie zakazów w stosunku do pokrzywdzonego członka personelu medycznego

Istota tego środka zapobiegawczego polega na zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego członka personelu medycznego lub osoby przez niego przybranej do pomocy na wskazaną odległość, zakazie kontaktów lub zakaz publikacji, w tym za pośrednictwem systemów informatycznych lub sieci telekomunikacyjnych treści godzących w prawnie chronione dobra pokrzywdzonego.

Krok: potrzeba zastosowania zakazu

Podstawowym celem tego środka jest ochrona pokrzywdzonego członka personelu medycznego lub osoby przez niego przybranej do pomocy oraz zgodnie z celami środków zapobiegawczych – zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania.

Krok: możliwe postaci środków zapobiegawczych

Zakazy te mogą być stosowane pojedynczo lub kumulatywnie; dopuszczalne jest orzeczenie wszystkich zakazów (zakazy zintegrowane).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?