Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Stosowanie przepisów o nowym pliku JPK_VAT

Stosowanie przepisów o nowym pliku JPK_VAT

Stosowanie przepisów o nowym pliku JPK_VAT

Procedura pozwala ustalić, od kiedy dany podatnik obowiązany jest do stosowania przepisów o nowym pliku JPK_VAT.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia czy dany podatnik może stosować przepisy o nowym pliku JPK_VAT dopiero od 1.07.2020 r.

W dniu 1.04.2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. nowego pliku JPK_VAT, stanowiące jednocześnie deklarację VAT oraz prowadzoną ewidencję VAT. Niewielu podatników będzie jednak obowiązanych stosować nowe przepisy w tym zakresie od 1.04.2020 r. Większość podatników przepisy te będzie zobowiązana stosować dopiero od 1.07.2020 r. Podatników tych wymienia art. 11 ust. 1 ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) – dalej u.z.p.t.u.

Krok: czy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców?

Pierwszą (i najobszerniejszą) grupę podatników obowiązanych do stosowania przepisów o nowym pliku JPK_VAT dopiero od 1.07.2020 r. stanowią mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) – zob. art. 11 ust. 1 pkt 1 u.z.p.t.u.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?