Stosowanie limitu 2.000.000 euro - OpenLEX

Krywan Tomasz, Stosowanie limitu 2.000.000 euro

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Stosowanie limitu 2.000.000 euro

Stosowanie limitu 2.000.000 euro

Stosowanie limitu 2.000.000 euro

Procedura pozwala ustalić, czy w świetle przepisów o limicie w wysokości równowartości 2.000.000 euro możliwe jest korzystanie przez osobę fizyczną z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosowanie limitu 2.000.000 euro podatnik podatnik czy podatnik osiąga wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej prowadzonej w formie spółki? czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 2.000.000 euro? podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie oraz od przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki (o ile spełnione są pozostałe warunki) czy w poprzednim roku kwota przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyła równowartość 2.000.000 euro? podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki (o ile spełniona są pozostałe warunki opodatkowania w tej formie) czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 2.000.000 euro? podatnik może opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie (o ile spełniona są pozostałe warunki opodatkowania w tej formie) czy w poprzednim roku suma przychodów wspólników spółki przekroczyła równowartość 2.000.000 euro? podatnik nie może opłacać ryczałtu od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik (osoba fizyczna) chce opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej czy podatnik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej? czy podatnik osiąga wyłącznie przychody z działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie? czy w poprzednim roku kwota przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyła równowartość 2.000.000 euro? tak nie nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak tak nie nie tak

Krok: podatnik (osoba fizyczna) chce opłacać ryczałt od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Od 1.01.2021 r. z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu, co do zasady, mogą korzystać tylko podatnicy, u których kwota przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 2.000.000 euro (w 2022 r. jest to 9.188.200 zł; do końca 2020 r. limit wynosił równowartość 250.000 euro). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca.

Krok: czy podatnik rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej?

Limit w wysokości 2.000.000 euro nie dotyczy podatników, którzy rozpoczynają wykonywanie działalności w danym roku (i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej). Tacy podatnicy mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu bez względu na wysokość przychodów (zob. art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2021 r. poz. 1993 ze zm. – dalej u.z.p.d.).