Krywan Tomasz, Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Procedura pozwala ustalić stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, według której opodatkowany jest dany przychód.

podatnik podatnik przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 5,5% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 8,5% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawek 8,5% i 12,5% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 10% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 2% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 15% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 17% przychód jest opodatkowany ryczałtem według stawki 3% czy jest to przychód wymieniony przepisami art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a–h u.z.p.d.? czy jest to przychód wymieniony przepisami art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a–c u.z.p.d.? czy jest to przychód wymieniony przepisami art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. a–f u.z.p.d.? uzyskany został przychód opodatkowany w formie zryczałtowanego PIT czy jest to przychód osiągnięty w zakresie wolnego zawodu? czy jest to przychód ze świadczenia usługi wymienionej przepisami art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. a–z u.z.p.d.? czy jest to przychód ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek? czy jest to przychód wymieniony przepisami art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a–g u.z.p.d.? tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: uzyskany został przychód opodatkowany w formie zryczałtowanego PIT

Przepisami art. 12 ust. 1 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.) – dalej u.z.p.d., określonych jest osiem stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (do końca 2020 r. było to sześć stawek).

Krok: czy jest to przychód osiągnięty w zakresie wolnego zawodu?

Pierwsza z określonych przepisami art. 12 ust. 1 u.z.p.d. stawek ryczałtu dotyczy przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów.

Odnośnie do definicji wolnego zawodu – zob. procedura Wolny zawód w rozumieniu ustawy o zryczałowanym podatku dochodowym.