Krywan Tomasz, Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy:

Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części

Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części

Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części

Procedura pozwala ustalić stawkę podatku, według jakiej jest opodatkowana dostawa budynku, budowli lub ich części.

Stawka VAT przy dostawie budynku, budowli lub ich części podatnik podatnik dostawa jest opodatkowana VAT według stawki podstawowej 23% dostawa jest opodatkowana VAT według stawki 8% dostawa jest częściowo opodatkowana VAT według stawki 8%, częściowo według stawki 23% dostawa jest zwolniona od VAT podatnik dokonuje dostawy budynku, budowli lub ich części czy ma zastosowanie jedno ze zwolnień od podatku obejmujące dostawy budynków, budowli lub ich części? czy przedmiotem dostawy jest budowla? czy przedmiotem dostawy jest obiekt budowlany lub jego część zaliczona do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym? (!) czy przedmiotem dostawy  jest budynek mieszkalny  jednorodzinny o powierzchni  użytkowej przekraczającej  300 m albo lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej  przekraczającej 150 m? tak nie tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik dokonuje dostawy budynku, budowli lub ich części

Dostawy budynków, budowli lub ich części mogą być, zależnie od konkretnego przypadku, zwolnione od podatku, opodatkowane stawką 8%, opodatkowane stawką 23% albo opodatkowane jednocześnie częściowo stawką 8% oraz stawką 23%.

Krok: czy ma zastosowanie jedno ze zwolnień od podatku obejmujące dostawy budynków, budowli lub ich części?

Zwolnienia od podatku obejmujące dostawy budynków, budowli oraz ich części określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Więcej na ten temat - zob. procedura Zwolnienie z VAT dostaw budynków, budowli lub ich części.