Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 listopada 2019 r.
Autorzy:

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek gazet, dzienników i czasopism

Procedura ma na celu przedstawienie, jaka w stanie prawnym obowiązującym od 1.11.2019 r. obowiązuje stawka VAT dla książki, gazety, dziennika lub czasopisma.

Krok: istnieje potrzeba ustalenia stawki VAT dla wydawnictwa będącego książką, gazetą, dziennikiem lub czasopismem

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, gazety, dzienniki i czasopisma, są opodatkowane VAT według stawki 5% lub 8%.

W okresie od 1.11.2019 r. do 31.03.2020 r. zakres stosowania stawek podatku VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism wynika z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – dalej u.z.u.p.t.u.

Od 1.04.2020 r. zakres stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będzie wynikać z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – dalej u.p.t.u., oraz art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19, 20 i 24 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest książką?

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, są obecnie zawsze opodatkowane VAT według stawki 5% (w okresie od 1.11.2019 r. do 31.03.2020 r. na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1–3 u.z.u.p.t.u.; od 1.04.2020 r. na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.). Dotyczy to również czynności polegających na dostarczaniu książek drogą elektroniczną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację