Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism - OpenLEX

Krywan Tomasz, Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism

Stawka VAT dla książek gazet, dzienników i czasopism

Procedura ma na celu przedstawienie, jaka obowiązuje stawka VAT dla książki, gazety, dziennika lub czasopisma.

Stawka VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism podatnik podatnik wydawnictwo jest opodatkowane VAT według stawki 5% wydawnictwo jest opodatkowane VAT według stawki 8% istnieje potrzeba ustalenia stawki VAT dla wydawnictwa będącego książką, gazetą, dziennikiem lub czasopismem czy wydawnictwo jest książką? czy wydawnictwo jest czasopismem? czy wydawnictwo jest drukowanym czasopismem regionalnym lub lokalnym? tak nie nie tak tak nie

Krok: istnieje potrzeba ustalenia stawki VAT dla wydawnictwa będącego książką, gazetą, dziennikiem lub czasopismem

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, gazety, dzienniki i czasopisma, są opodatkowane VAT według stawki 5% lub 8% Zakres stosowania tych stawek wynika z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 9.08.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – dalej u.z.u.p.t.u.

Od 1.04.2020 r. zakres stosowania stawek VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będzie wynikać z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., oraz art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 19, 20 i 24 załącznika nr 10 do u.p.t.u.

Krok: czy wydawnictwo jest książką?

Czynności podlegające opodatkowaniu VAT, których przedmiotem są książki, są obecnie zawsze opodatkowane VAT według stawki 5% (na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 17, 18 i 72 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.). Dotyczy to również czynności polegających na dostarczaniu książek drogą elektroniczną.