Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
Autorzy:

Stawka 8% w gastronomii

Stawka 8% w gastronomii

Stawka 8% w gastronomii

Procedura pozwala ustalić obowiązującą od 1.04.2020 r. stawkę VAT dla czynności wykonywanych w ramach działalności gastronomicznej.

Krok: podatnik wykonuje czynność klasyfikowaną na gruncie PKWiU jako usługa związana z wyżywieniem

Z dniem 1.04.2020 r. zostanie dodany art. 41 ust. 12f ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) – dalej u.p.t.u., który jako zasadę będzie przewidywać stosowanie stawki VAT 8% do wszystkich czynności (tj. do dostaw towarów i świadczenia usług), które na gruncie PKWiU z 2015 r. są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Od zasady tej będą jednak istnieć trzy wyjątki, kiedy to czynności te będą opodatkowane VAT według stawki 23%.

Krok: czy wykonywaną czynnością jest sprzedaż napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych?

Pierwszy wyjątek od zasady stosowania stawki 8% do wykonywania czynności klasyfikowanych na gruncie PKWiU jako usługi związane z wyżywieniem dotyczyć będzie sprzedaży napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania (zob. art. 41 ust. 12f pkt 1 u.p.t.u. w brzmieniu obowiązującym od 1.04.2020 r.). W tym zakresie czynności klasyfikowane na gruncie PKWiU jako usługi związane z wyżywieniem będą opodatkowane VAT według stawki 23%.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?