Stawka 8% w gastronomii - OpenLEX

Krywan Tomasz, Stawka 8% w gastronomii

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Autorzy:

Stawka 8% w gastronomii

Stawka 8% w gastronomii

Stawka 8% w gastronomii

Procedura pozwala ustalić obowiązującą od 1.07.2020 r. stawkę VAT dla czynności wykonywanych w ramach działalności gastronomicznej.

Stawka 8% w gastronomii podatnik podatnik wykonywana przez podatnika czynność jest opodatkowana 8% stawką VAT wykonywana przez podatnika czynność jest opodatkowana 23% stawką VAT podatnik wykonuje czynność klasyfikowaną na gruncie PKWiU jako usługa związana z wyżywieniem czy wykonywaną czynnością jest sprzedaż napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych? czy wykonywaną czynnością jest sprzedaż towarów nieprzetworzonych przez podatnika, innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych? czy wykonywaną czynnością jest sprzedaż posiłku, którego składnikiem są homary i ośmiornice oraz inne towary objęte CN 0306-0308, kawior lub namiastki kawioru objęte CN 1604 lub przetwory z homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 1603 00 i CN 1605? tak nie tak nie nie tak

Krok: podatnik wykonuje czynność klasyfikowaną na gruncie PKWiU jako usługa związana z wyżywieniem

W dniu 1.07.2020 r. wszedł w życie art. 41 ust. 12f ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., który jako zasadę przewiduje stosowanie stawki VAT 8% do wszystkich czynności (tj. do dostaw towarów i świadczenia usług), które na gruncie PKWiU z 2015 r. są klasyfikowane jako usługi związane z wyżywieniem. Od zasady tej istnieją trzy wyjątki, kiedy to czynności te są opodatkowane VAT według stawki 23%.

Krok: czy wykonywaną czynnością jest sprzedaż napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych?

Pierwszy wyjątek od zasady stosowania stawki 8% do wykonywania czynności klasyfikowanych na gruncie PKWiU jako usługi związane z wyżywieniem dotyczy sprzedaży napojów innych niż wymienione w załączniku nr 3 lub załączniku nr 10 do u.p.t.u. lub w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, w tym ich przygotowania i podania (zob. art. 41 ust. 12f pkt 1 u.p.t.u.). W tym zakresie czynności klasyfikowane na gruncie PKWiU jako usługi związane z wyżywieniem są opodatkowane VAT według stawki 23%.