Stawka 0% w eksporcie towarów - OpenLEX

Balicka Patrycja, Stawka 0% w eksporcie towarów

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 marca 2017 r.
Autorzy:

Stawka 0% w eksporcie towarów

Stawka 0% w eksporcie towarów

Stawka 0% w eksporcie towarów

Procedura przedstawia warunki konieczne do spełnienia zastosowania stawki 0% przy eksporcie towarów.

Stawka 0% w eksporcie towarów podatnik podatnik otrzymanie dowodów po upływie terminu złożenia deklaracji za 2 okresy brak otrzymania dowodów stawka 0% dla eksportu i korekta deklaracji stawka dla eksportu jak dla dostawy w kraju nie wykazanie dostawy w deklaracji za dany okres stawka 0% w deklaracji podatkowej za dany okres otrzymanie dowodów po upływie terminu złożenia deklaracji przed kolejnym nie wykazanie dostawy w deklaracji za dany okres stawka 0% w deklaracji za okres następny eksport towarów stawka dla eksportu jak dla dostawy w kraju eksport towarów dokonywany przez rolników ryczałtowych warunki stosowania stawki 0% dla rolników ryczałtowych warunki formalne stosowania stawki 0% stawka dla eksportu jak dla dostawy krajowej tak nie tak nie spełnione niespełnione spełnione niespełnione

Krok: eksport towarów

Eksport towarów to potwierdzony przez właściwy organ określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynności, co do zasady rozumianych, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel oraz dodatkowo określonych w art. 7 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u., pod warunkiem, iż wywóz jest dokonany:

1) przez dostawcę lub na jego rzecz,

2) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, wyłączając towary wywożone przez nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych.

Krok: eksport towarów dokonywany przez rolników ryczałtowych

Eksport towarów, jako potwierdzony przez właściwy organ określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynności, co do zasady rozumianych, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel oraz dodatkowo określonych w art. 7 u.p.t.u., pod warunkiem, iż wywóz jest dokonany:

1) przez dostawcę lub na jego rzecz,

2) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, wyłączając towary wywożone przez nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych, dokonywany przez rolnika ryczałtowego.

Rolnik ryczałtowy to rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 u.p.t.u., za wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.